Скупштина Републике Србије усвојила је 07.12.2018. godine Закон о Фонду за науку којим се обезбеђују мере за подстицање научно-технолошког развоја Србије, као и измене и допуне Закона о патентима чији је циљ да се  успостави ефикаснији систем заштите проналазака.

Основна улога Фонда биће финансирање научно-истраживачких пројеката, а његовим формирањем, надлежност Министарства просвете, науке и технолошког развоја ће бити редефинисана у том домену.

Успостављањем Фонда и увођењем научних, технолошких и развојних Програма у оквиру којих ће се реализовати Пројекти, оствариће се циљеви садржани у Стратегији научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године, као и у Акционом плану за спровођење ове Стратегије.

Скупштина Србије усвојила је и измене и допуне Закона о патентима чији је циљ да се   успостави ефикаснији систем заштите проналазака. Изменама и допунама извршено је, између осталог, и усклађивање са релевантним прописима ЕУ у складу са коментарима Европске комисије за Поглавље 7 – Интелектуална својина.

Категорије: Najnovije vestiVesti