Naučnoistraživačka delatnost

Od osnivanja Instituta naučnoistraživačku rad je bio jedna od osnovnih polja njegove delatnosti. Stručnjaci Centralnog veterinarskog bakteriološkog zavoda su se od njegovog osnivanja 1926.godine bavili i prosvećivanjem stočara i držali su redovno predavanja o stočnim zarazama na Radio-stanici Beograd.

U toku 1967. godine Republička zajednica za naučni rad upisala je u registar naučnih ustanova jedinicu Zavoda a početkom 1971. Republički sekretarijat za obrazovanje, nauku i kulturu svojim aktom br. 04-022-159 priznao je Zavodu kao celini, status naučne ustanove. Shodno odredbama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti NIVS je izvršio akreditaciju po nauci i zaveden je u registar naučno-istraživačkih instituta kao istraživačko razvojni institut pod rednim brojem 110-00-34/58 od 03.12.2007

Za pitanja od značaja za naučnoistraživački rad u Institutu se obrazuje Naučno veće Instituta. Naučno veće je stručni organ Instituta koje sačinjavaju doktori nauka u naučnim ili nastavnim zvanjima koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u Institutu. Istraživači Instituta su kontinuirano od 1946. do danas rukovidili i učestvovali na međunarodnim projektima i u više od 60 projekata osnovnih, tehnoloških, razvojnih i nacionalnih istraživanja raspisanih od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Kao rezultat navedenih projekata ostvaren je razvoj i uvođenje novih i modifikovanih metoda dijagnostike zaraznih i parazitskih bolesti, detekcija i primoizolacija pojedinih infektivnih agenasa, razrada mera eradikacije, preventive i suzbijanja bolesti riba, papkara (svinja i ovaca posebno), živine i divljači, rasvetljavanje multikauzalnih neonatalnih obolenja životinja u farmskom uzgoju, razvoj vakcina, izrada mera zdravstvene kontrole i dr. Kroz navedene projekte ostvareni su značajni rezultati koji su publikovani u preko 50 monografija i poglavlja u monografijama, 3 atlasa, 3 udžbenika, 32 priručnika i brošura, 14 agitki i više nastavnih filmova. U istom periodu više od 3000 radova je referisano na međunarodnim i nacionalnim savetovanjima i preko 500 radova je publikovano u međunarodnim i nacionalnim časopisima. U okviru ovih projekata je odbranjen veći broj doktorata, magisterijuma i specijalizacija.

Biblioteka Instituta je registrovana biblioteka u okviru bibliotečkog sistema Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković“ (br. 06-218/206 od 24.11.1997). Poseduje fond od više stotina knjiga, časopisa, periodike kao i elektronske časopise sa EBSCO baze podataka na CD romovima: Academic Periodical Collection – 1990-2004, MAS FULLTEXT Premier-1984-2002 i Biomedical Reference Collection – 1990 -2005. Obrade fonda biblioteke je u programu BIBLIO Win ISIS koji u podžava ISO standarde propisane od IFLA.