Zavod za zdravstvenu zaštitu nalazi se u ulici Janisa Janulisa 14.

Upravnik Zavoda za zdravstvenu zaštitu je Dr sci. vet. med.  Jadranka Žutić.

Delatnost Zavoda obuhvata epizootiološki i klinički rad, laboratorijsku dijagnostiku, konsultativne i naučnoistraživačke aktivnosti. Kroz zajednički rad Odeljenja, multidisciplinarni pristup rešavanju raznorodne problematike rezultira uspešnom zdravstvenom zaštitom proizvodnih životinja, adekvatnim monitoringom zdravstvenog stanja lovne divljači i divljih životinja, ciljanom i pravovremenom prevencijom, preporukom terapije i imunoprofilakse.

Da bi se ovakvi ciljevi permanentno ostvarivali, kadrovski potencijal Zavoda je jedan od suštinskih činilaca. Pored iskusnih stručnjaka, sa višegodišnjim i neprocenjivim iskustvom, naročita pažnja je posvećena odabiru mladih veterinara i laboratorijskih tehničara, njihovom stalnom usavršavanju i edukaciji, kako u zemlji i inostranstvu.

Oprema kojom raspolaže Zavod omogućava savremeni pristup u dijagnostici koja ni u jednom segmentu, u kvalitativnom smislu nikada nije zaostajala za dijagnostikom koja se vrši u svetu.

Zavod za zaštitu zdravlja

Beograd, Janisa Janulisa 14
Tel/fax 381-011-2851096 E-mail: tnivs@nivs.rs