Термини: јун, новембар

Број учесника: 5

Трајање: 3 дана

Цена: 300 ЕУР (у динарској противвредности по средњем курсу НБС плус ПДВ)

Кратак опис обуке: Обука се састоји од теоретског и практичног дела и обухвата:

  • Добра лабораторијска пракса
  • Избор једне методе испитивања
  • Припрема подлога
  • Припрема узорка и засејавање
  • Потврђивање микроорганизама безбедности хране/микроорганизама хигијене у процесу производње
  • Интерпретација резултата
  • Микробиолошка контрола коришћених подлога

Рок за пријаву: 01.5./01.10.

Пријаву послати на адресу jasnakureljusic@yahoo.com