(hrana za životinje, hrana biljnog porekla, mleko i mlečni proizvodi)

Termin: maj/oktobar

Broj učesnika: 5

Trajanje: 3 dana

Cena: 400 EUR (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS plus PDV)

Kratak opis obuke: Obuka se sastoji od teoretskog i praktičnog dela i obuhvata:

  • Uvod; Značaj skrining testova u praksi
  • Metoda ispitivanja – izbor (AFM1, AFB1, DON, ZEA, OHRA, T-2/HT-2, FUM), teorijski prikaz
  • Priprema uzoraka za ekstrakciju, postupak ekstrakcije – praktični rad
  • Izvođenje testa u laboratoriji
  • Interna kontrola kvaliteta
  • Značaj eksterne kontrola kvaliteta i komparacija sa standardnom metodom
  • Tumačenje rezultata ispitivanja u odnosu na vrstu uzorka i važeće propise; Klinički značaj rezultata (prihvatljivost „NOEL“ pristupa).

Rok za prijavu: 01.4./01.09.

Prijavu poslati na adresu ksenija_n@yahoo.com