(храна за животиње, храна биљног порекла, млеко и млечни производи)

Термин: мај/октобар

Број учесника: 5

Трајање: 3 дана

Цена: 400 ЕУР (у динарској противвредности по средњем курсу НБС плус ПДВ)

Кратак опис обуке: Обука се састоји од теоретског и практичног дела и обухвата:

  • Увод; Значај скрининг тестова у пракси
  • Метода испитивања – избор (АФМ1, АФБ1, ДОН, ЗЕА, ОХРА, Т-2/ХТ-2, ФУМ), теоријски приказ
  • Припрема узорака за екстракцију, поступак екстракције – практични рад
  • Извођење теста у лабораторији
  • Интерна контрола квалитета
  • Значај екстерне контрола квалитета и компарација са стандардном методом
  • Тумачење резултата испитивања у односу на врсту узорка и важеће прописе; Клинички значај резултата (прихватљивост „NOEL“ приступа).

Рок за пријаву: 01.4./01.09.

Пријаву послати на адресу ksenija_n@yahoo.com