Термини: мај, октобар

Број учесника: 5

Трајање: 5 дана

Цена: 500 ЕУР (у динарској противвредности по средњем курсу НБС плус ПДВ)

Кратак опис обуке: Обука се састоји од теоретског и практичног дела и обухвата:

  • Клинички и патоморфолошки преглед,
  • Правилно узорковање, врста и количина узорка,
  • Серолошка дијагностика (ELISA, IBT),
  • Молекуларна дијагностика,
  • Секвенцирање и типизација

Рок за пријаву: 01.4./01.9.

Пријаву послати на адресу vesna.milicevic@nivs.rs