Termini: maj, oktobar

Broj učesnika: 5

Trajanje: 5 dana

Cena: 500 EUR (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS plus PDV)

Kratak opis obuke: Obuka se sastoji od teoretskog i praktičnog dela i obuhvata:

  • Klinički i patomorfološki pregled,
  • Pravilno uzorkovanje, vrsta i količina uzorka,
  • Serološka dijagnostika (ELISA, IBT),
  • Molekularna dijagnostika,
  • Sekvenciranje i tipizacija

Rok za prijavu: 01.4./01.9.

Prijavu poslati na adresu vesna.milicevic@nivs.rs