Списак метода које се изводе на одељењу:

 

Редни број Назив методе Врста узорка
1. Утврђивање присуства антитела против вируса Newcastle болести живине (HI) тест  

крвни серум

2. Utvrđivanje prisustva antitela protiv virusa avijarne influence (Ab ELISA)  

крвни серум

3. Утврђивање присуства антитела против вируса инфективног бурзитиса (Гамборо болест) (Ab ELISA)  

крвни серум

4. Утврђивање присуства специфичних антитела против вируса инфективног бронхитиса живине (iELISA)  

крвни серум

5. Утврђивање присуства антитела против Mycoplasma synoviae (iELISA)  

крвни серум

6. Утврђивање присуства антитела против Mycoplasma gallisepticum (iELISA)  

крвни серум

7. Утврђивање присуства антитела против вируса Avijarnog encefalomijelitisa (ELISA)  

крвни серум

8. Утврђивање присуства антитела против Fowl Adenovirusa grupa 1 (FAdv)  

крвни серум

9. Утврђивање специфичних антитела против Avian pneumo virusa APV (Ab ELISA)  

крвни серум