Болести ГОВЕДА

Утврђивање присуства генома:

Вируса везикуларног стоматитиса (VSV)

Вируса вирусне дијареје говеда (BVD)

Шмаленберг вируса (SBV)

Херпесвируса 1 говеда (IBR/IPV) BHV-1

Херпесвируса 4 говеда (BHV-4)

Вируса ензоотске леукозе говеда (BLV)

Респираторног синцицијанлног вируса (BRSV)

Вируса малигне катаралне грознице-корица (MCFV)

Параинфлуенца 3 вируса (PI-3)

Аденовируса говеда (BAdV)

Коронавируса говеда (BCoV)

Вируса папуларног стоматитиса (BPSV)

Парвовируса говеда (BPV)

Риновируса говеда

Реовируса говеда

Ентеровируса говеда (BEV)

Вируса нодуларног дерматитиса (LSDV)

Вирус ефемералне грознице говеда (BEFV)

Вируса богиња говеда (CPXV)

Ротавируса говеда (BRV)

Вируса болести плавог језика (BTV)

Вируса слинавке и шапа (FMDV)

Вируса епизоотске хеморагичне болести (EHDV)

Вируса грознице долине Рифта (RVFV)

Вируса кримско-конгоанске грознице (CCHFV)

Атипичног пестивируса говеда (HoBi Like)

 

Утврђивање присуства специфичних антитела против:

Вируса вирусне дијареје говеда (BVD)

Шмаленберг вируса (SBV)

Херпесвируса 1 говеда (IBR/IPV)BHV-1

Вируса ензоотске леукозе говеда (BLV)

Респираторног синцицијанлног вируса (BRSV)

Параинфлуенца 3 вируса (PI-3)

Вируса нодуларног дерматитиса (LSDV)

Вируса болести плавог језика (BTV)

Вируса слинавке и шапа (FMDV)

 

 

Болести СВИЊА

Утврђивање присуства генома:

Вируса класичне куге свиња (CSFV)

Вируса афричке куге свиња (ASFV)

Вируса слинавке и шапа (FMDV)

Вируса репродуктивног и респираторног синдрома свиња (PRRSV)

Вируса везикуларне болести свиња (SVDV)

Вируса богиња свиња (SWPV)

Нипах вируса (NiV)

Парвовируса свиња (PPV)

Вируса инфлуенце свиња (SIV)

Коронавируса свиња (PRCV i TGEV)

Делтакоронавируса (PDCoV)

Ротавируса свиња (PRV)

Вируса енцефаломиокардитиса свиња (EMCV)

Цитомегало/росеоловирус свиња (PCMV/PRV)

Лимфнотропног херпесвируса свиња (PLHV)

Цирковируса 2 свиња (PCV-2)

Цирковируса 3 свиња (PCV-3)

Вируса хепатитиса Е (HEV)

Аденовируса свиња (PAdV)

Вируса Аујецкијеве болести (PRV)

Торqуе teno вируса свиња (TTV)

Ентеровируса свиња (PTV, PTV-1, PEDV)

Кобувируса свиња (PKV)

Вируса Сенека долине (SVV)

Вируса конгениталног тремора (LINDAV)

Вируса синдрома миокардитиса свиња (Bungowannah virus)

Атипичног пестивируса свиња (APPV)

 

Утврђивање присуства специфичних антитела против:

Вируса класичне куге свиња (CSFV)

Вируса афричке куге свиња (ASFV)

Вируса слинавке и шапа (FMDV)

Вируса репродуктивног и респираторног синдрома свиња (PRRSV)

Вируса везикуларне болести свиња (SVDV)

Парвовируса свиња (PPV)

Вируса инфлуенце свиња (SIV)

Цирковируса 2 свиња (PCV-2)

Вируса Аујецкијеве болести (PRV)

 

 

Болести ЖИВИНЕ И ПТИЦА

Утврђивање присуства генома:

Вируса Марекове болести (MDV)

Инфективног бронхитиса живине (IBV)

Вируса инфективног ларинготрахеитиса живине (ILTV)

Вируса леукозе живине (ALV)

Вируса Гумборо болести живине (IBDV)

Вируса атипичне куге живине-New Castle Disease (NCDV)

Вируса инфективне анемије (CAV)

Вируса авијарне инфлуенце (AIV)

Вируса енцефаломијелитиса птица (AEV)

Реовируса птица (ARV)

Вируса синдрома пада носивости (EDSV)

Аденовируса птица (FAdV)

Хепатитиса Е птица (AHEV)

 

 

Болести РИБА

Утврђивање присуства генома:
Утврдјивање присуства генома кои херпесвируса (KHV)

Утврдјивање присуства генома вируса вирусне хеморагичне септикемије (VHS)

Утврдјивање присуства генома вируса заразне хематопоезне некрозе (IHN)

Утврдјивање присуства генома вируса заразне некрозе панкреаса (IPN)

Утврдјивање присуства генома вируса епизоотске хематопоезне некрозе (EHN)

Утврдјивање присуства генома вируса пролећне виремије шарана (PVŠ/SVC)

Утврдјивање присуства генома вируса херпесвирусне хематопоезне некрозе (CyHV-2)

Утврдјивање присуства генома вируса едемске болести шарана (CEV)

Утврдјивање присуства генома вируса спавајуће болести пастрмке (SD)

Утврдјивање присуства генома реовируса белог амура (GCRV)

Утврдјивање присуства генома вируса инфективне анемије лососа (ISA)

Утврдјивање присуства генома херпесвируса масу лососа (OMVD)

 

Утврђивање присуства специфичних антитела против:

Вируса пролећне виремије шарана (PVŠ/SVC)

 

 

Болести ПЧЕЛА

Утврђивање присуства генома:

Вируса акутне парализе пчела (ABPV)

Вируса болести црних матичњака (BQCV)

Вируса хроничне парализе пчела (CBPV)

Вируса болести деформисаних крила (DWV)

Вируса кашмирске болест пчела (KBV)

Вируса мешинастог легал (SBV)

 

 

Болести КОЊА

Утврђивање присуства генома:

Вируса куге копитара (AHSV)

Херпесвируса 1 коња (EHV-1)

Херпесвируса 4 коња (EHV-4)

Вируса крпељског енцефалитиса (TBEV)

Вируса вирусног артеритиса коња (EVAV)

Вируса инфективне анемије копитара (EIAV)

Вируса инфлуенце коња (EIV)

Вируса грознице западног Нила (WNFV)

USUTU virusa

Вируса западног енцефалитиса коња (WEEV)

Вируса источног енцефалитиса коња (EEEV)

Вируса венецуеланског енцефалитиса коња (VEEV)

Хендра вируса (HeV)

 

Утврђивање присуства специфичних антитела против:

Вируса куге копитара (AHSV)

Херпесвируса 1 коња (EHV-1)

Вируса вирусног артеритиса коња (EVAV)

Вируса инфективне анемије копитара (EIAV)

Вируса инфлуенце коња (EIV)

Вируса грознице западног Нила (WNFV)

 

 

Болести ОВАЦА И КОЗА

Утврђивање присуства генома:

Вируса куге малих преживара (PPRV)

Вируса артитис-енцефалитиса коза (CAEV)

Вируса прогресивне пнеумоније оваца (MVV)

Вируса бордер болести (BDV)

Вируса контагиозног ектима (ORFV)

Вируса болести плавог језика (BTV)

Вируса слинавке и шапа (FMDV)

Вируса грознице долине Рифта (RVFV)

Вируса кримско-конгоанске грознице (CCHFV)

Вирус инфективног енцефаломијелитиса оваца (лоупинг илл вирус) (LIV)

Вируса богиња оваца и коза (SPPV/GTPV)

 

Утврђивање присуства специфичних антитела против:

Вируса куге малих преживара (PPRV)

Вируса артитис-енцефалитиса коза (CAEV)

Вируса прогресивне пнеумоније оваца (MVV)

Вируса бордер болести (BDV)

Вируса болести плавог језика (BTV)

Вируса слинавке и шапа (FMDV)

Вируса богиња оваца и коза (SPPV/GTPV)

 

 Болести ПАСА

Утврђивање присуства генома:

Вируса штенећака (CDV)

Парвовируса 2 паса 2 (CPV-2)

Аденовируса паса (CAV)

Херпесвируса паса (CHV)

Коронавируса паса (CCoV)

Вируса крпељског енцефалитиса (TBEV)

Вируса Аујецкијеве болести (PRV)

 

Утврђивање присуства специфичних антитела против:

Парвовируса 2 паса (CPV-2)

Херпесвируса паса (CHV)

 

 

Болести МАЧАКА

Утврђивање присуства генома:

Вируса имунодефицијенције мацака (FIV)

Херпесвируса мачака-ринотрахеитис (FHV)

Вируса леукемије мачака (FeLV)

Вируса панлеукопеније мачака (FPV)

Вируса инфективног перитонитиса (FIPV)

Калцивируса мачака (FCV)

Вируса Аујецкијеве болести (PRV)

 

 

ОСТАЛЕ болести

Утврђивање присуства генома:

Вируса беснила (RABV)

Вируса миксоматозе кунића

Хантавируса-хеморачигна болест људи (HV)