Место   испитивања:   ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДИЈАЦИОНУ ХИГИЈЕНУ, Аутопут бр.3, 11070 Нови Београд, Ветеринарско – санитарни и фито – санитарни надзор испитивања
 

Р. Б.

 

Предмет испитивања/

материјал / производ

Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) Опсег мерења (где је примењиво)  

Референтни документ

Храна, храна за животиње, вода за напајање, споредни производи прехрамбене индустрије, минерална ђубрива  

Гамаспектрометријско одређивање природних и  произведених радионуклида (гамаспектрометрија)

 

 

60-2000 keV

A Guidebook, IAEA 1)

 

 

Legenda:

 

Referentni dokument Referenca/naziv metode ispitivanja
A Guidebook, IAEA 1) Technical report Series No. 295, MEASUREMENT OF RADIONUCLIDES IN FOOD AND THE ENVIROMENT – A Guidebook, IAEA, Viena, 1989.

STI/DOC/10/295, ISBN 92-0-125189-0, ISSN 0074-1914, Annex I, 47-60.