М Е Т О Д Е

Редни

број

Назив методе Врста узорка
1. Утврђивање присуства специфичних антитела против Brucella spp. методом брзе серумске аглутинације Крв/крвни серум
2. Утврђивање присуства специфичних антитела против Brucella spp. индиректним ELISA тестом Крв/крвни серум
3. Утврђивање присуства специфичних антитела против Brucella spp. компетитивним ELISA тестом Крв/крвни серум
4 Утврђивање присуства специфичних антитела против Brucella spp. (RVK) Крв/крвни серум
5. Утврђивање присуства специфичних антитела против Brucella ovis (ELISA) Крв/крвни серум
6. Утврђивање присуства специфичних антитела против Brucella ovis (RVK) Крв/крвни серум
7. Утврђивање присуства специфичних антитела против Leptospira (MAT) Крв/крвни серум
8. Утврђивање присуства специфичних антитела против Chlamydophila abortus (ELISA) Крв/крвни серум
9. Утврђивање присуства специфичних антитела против Coxiella burnetii (ELISA) Крв/крвни серум, плазма и млеко
10. Утврђивање присуства специфичних антитела против Neospora caninum (ELISA) Крв/крвни серум и

плазма

11. Утврђивање присуства специфичних антитела против Burkholderia mallei (RVK) Крв/крвни серум
12. Утврђивање присуства специфичних антитела против Trypanosoma equiperdum (RVK) Крв/крвни серум
13. Утврђивање присуства специфичних антитела против Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) (ELISA) Крв/крвни серум
14. Утврђивање присуства специфичних антитела против Mycoplasma hyopneumoniae (ELISA) Крв/крвни серум
15. Утврђивање присуства специфичних антитела против Bordetella bronchiseptica методом микроаглутинације Крв/крвни серум
16. Утврђивање присуства специфичних антитела против Mycoplasma bovis (ELISA) Крв/крвни серум
17. Утврђивање присуства специфичних антитела против Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (ELISA) Крв/крвни серум