Ljiljana Spalević

Име и Презиме: др сци. вет. мед. Љиљана Спалевић, научни сарадник

Позиција: Шеф одељења за епизоотиологију и здравствену заштиту живине и птица

Научна област: биотехничке науке – ветеринарска медицина

Област истраживања: Др Љиљана Спалевић се бави болестима живине и птица што обухвата клинички рад, имунолошке аспекте, технолошке и еколошке. Публиковала je преко 100 радова.

 

Образовање:

 • Основне студије – Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине
 • Специјалистичке студије – Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине
 • Магистарска теза – Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман ветеринарске медицине
 • Докторска дисертација – Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман ветеринарске медицине

 

Учешће на пројектима:

 1. Пројекти Фонда за иновациону делатност Републике Србије
 • Систем контроле авијарних вирусних и бактеријских инфекција код родиитеља лаке линије у циљу
 • побољшања производних резултата (иновациони ваучер број 1173)
 • Увођење савремених молекуларних метода за утврђивање присуства бактерија рода Campylobacter након дезинфекције (иновациони ваучер број 4572)
 • Унапређење производње тешких хибрида живине редукцијом патогених бактерија у биоаеросолу (иновациони ваучер број 710)
 • Унапређење производних резултата лаких линијских хибрида живине превенцијом Mycoplasma synoviae (иновациони ваучер број 711)
 • Побољшање производних резултата бројлерских пилића контролом aденовируса живине (иновациони ваучер број 714)
 1. Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • Смањивање садржаја натријума у производима од меса – технолошке могућности, карактеристике     квалитета и       здравствени аспекти (2011-2019) ТР31083

 

Чланство у научним и стручним удружењима и уређивање часописа:

 • Ветеринарска комора Србије (број лиценце 1968)