Jasna Kureljušić

Име и Презиме: др сци. вет. мед. Јасна Курељушић, виши научни сарадник

Позиција: Шеф одељења за испитивање хране и хране за животиње; Управник Завода за контролу хране и лекова

Научна област: Безбедност хране

Ужа научна дисциплина: Хигијена и технологија намирница анималног порекла

Област истраживања: Др сци. вет. мед. Јасна Курељушић се бави истраживањем у области  безбедности и квалитета хране кроз примену класичних, имунолошких и молекуларних лабораторијских метода, укључујући сензорску  анализу, паразитолошка испитивања, испитивање антимикробног потенцијала а све у циљу обезбеђења безбедних анималних производа.

 

Образовање:

 • Докторске академске студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду (2010-2017)
 • Специјалистичке академске студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду (2015-2016)
 • Основне студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду (2000-2008)

 

Учешће на пројектима:

 1. Пројекти Фонда за науку и Фонда за иновациону делатност Републике Србије
 • Нутритивно декларисање производа као начин за добијање поверења потрошача у освајању новог тржишта и очувању постојећег , бр. 233/2018 за потребе ПРО-МЕС ДОО Нови Бечај; (руководилац тима)
 • Израда студије одрживости ради усагашавања са домаћом и ЕУ регулативом бр. 1097/2022 за потребе БАРЕЛ ГРУПА Траде & Сервицес д.о.о.; (руководилац тима)
 1. Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • 2011-2019 – ИИИ 46009 Унапређење и развој хигијенских и технолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту
 • Руководилац тематског задатка у оквиру подпројекта 2 ”Развој и унапређење хигијене и технологије меса” под називом Утицај Salmonella spp. на безбедност меса.
 • Руководилац радног задатка у оквиру подпројекта 2 ”Развој и унапређење хигијене и технологије меса” под називом Утицај Salmonella spp. и других патогена на безбедност меса.
 • Руководилац задатком истраживања број 4 ”Испитивање присуства биолошких, физичких и хемијских хазарда у храни и храни за животиње”

 

Значајне обуке:

 • Training on serotyping of Salmonella spp.“, EURL Salmonella, National Institute for Public Hеаlth and the Environment, Bilthoven, Holandija, od 19.10.2012. do 26.10.2012.
 • „Dobra laboratorijska praksa i mikrobiološke metode ispitivanja hrane“, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica, 01.03.2013.
 • „US/Serbia Codex Workshop“, US Department of Agriculture, Novi Sad, 04.09.2013 do 06.09.2013.
 • “Program provere sposobnosti čula, obuke i trening lica za senzornu analizu hrane“, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica, 07.04.2015.
 • „Workshop of EURL Salmonella 2013.“, EURL Salmonella, National Institute for Public Haelth and the Environment, Francuska,
 • “ Procena merne nesigurnosti rutinskih analitičkih metoda”, Savez hemijskih inžinjera Srbije, Tehnološko-Metalurški fakultet, Beograd, 18.02.2015.
 • „Workshop of EURL Salmonella 2015“, EURL Salmonella, National Institute for Public Haelth and the Environment, Berlin, Nemačka, od 27.05.2015. do 29.05.2015.
 • „Workshop of EURL Campylobacter 2015“, EURL Campylobacter, National Veterinary Institute, Uppsala,  Sweden, Stockhlom, od 28.09.2015. do 30.09.2015.
 • “Simpozijum Dani mikrobiologa Srbije”, Udruženje mikrobiologa Srbije, Udruženje medicinskih mikrobiologa, Beograd, 12-13.05.2016.
 • “Sledljivost i ciljana merna nesigurnost zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025, Savez hemijskih inžinjera Srbije, Tehnološko-Metalurški fakultet, Beograd, 18.05.2016.
 • “Workshop of EURL Salmonella 2016“, EURL Salmonella, National Institute for Public Haelth and the Environment, Francuska, Saint Malo, 09.06.2016.
 • “Obuka za rad na RT-PCR aparatu”, proizvođača Bio-Rad, Beograd, 07.07.02016.
 • “V Simpozijum Bezbednost i kvalitet namirnica animalnog porekla”, Fakultet veterinarske medicine univerziteta u Beogradu, od 03-04.11.2016.
 • „Workshop of EURL E.coli 2016.“, EURL E.coli, Department of Food Safety and Vererinary Public Health, Instituto Superiore di Sanita, Rome, od 10-11.11.2016.
 • XXXVIII seminar za inovacije znanja veterinara – Ocena parametara kvaliteta i bezbednosti tradicionalnih proizvoda od mesa“ Fakultet veterinarske medicine, Beograd10.02.2017
 • „XI kongres mikrobiologa Srbije-Mikromed 2017“ Udruženje mikrobiologa Srbije 11.05.-13.05.2017.
 • „Workshop of EURL Salmonella 2017“, EURL Salmonella, National Institute for Public Haelth and the Environment, Zaandam, the Netherlands 01.06.2017
 • “Workshop of EURL E.coli 2017“, EURL E.coli, Department of Food Safety and Vererinary Public Health, Instituto Superiore di Sanita, Rome, od 12.10.-13.10.2017.
 • „Alternativne metode u mikrobiologiji hrane“ – Prezentacija IQ Check kitova RT PCR metode (SUPERLAB), 25.10.2017.
 • „XXXIX Seminar za inovacije znanja veterinara Fakultet veterinarske medicine“, Beograd, 23.02.2018.
 • „Workshop of EURL Salmonella 2018“, EURL Salmonella, National Institute for Public Haelth and the Environment, 29 and 30 May 2018, Uppsala, Sweden
 • „13th Annual Workshop of the National Reference Laboratories for E. coli in the EU EURL E.coli”, Department of Food Safety and Vererinary Public Health, Instituto Superiore di Sanita, Rome, od 18.10.2018.-19.10.2018.
 • Istraga u Salmonella spp., Campylobacter spp., E. coli (VTEC), AMR(metoda razblaživanja9, MALDI-TOF, PCR, RT-PCR, tipizacija PFGE i sistem kvaliteta po standardu ISO 17025:2017 Veterinarski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Slovenija, 11.02.2019.-15.02.2019.
 • „Workshop of EURL Salmonella 2019.“, EURL Salmonella, National Institute for Public Health and the Environment, 28 and 29 May 2019, Amersfoort, the Netherlands
 • „14th Annual Workshop of the National Reference Laboratories for E. coli in the EU EURL E.coli”, Department of Food Safety and Vererinary Public Health, Instituto Superiore di Sanita, Rome, od 04.11.-05.11.2019.
 • „Science meets Policy“ conference: Modern technologies to enable response to crises: Next Generation Sequencing to tackle food-borne diseases in the EU Department of Food Safety and Vererinary Public Health, Instituto Superiore di Sanita, Rome, 25.09.2020.
 • „Workshop of EURL Salmonella 2020“, EURL Salmonella, National Institute for Public Hеаlth and the Environment, 17.09.-18.09.2020.  Online
 • 15th Annual Workshop of the National Reference Laboratories for E. coli in the EU EURL E.coli, Department of Food Safety and Vererinary Public Health, Instituto Superiore di Sanita, Rome, od 21.09.-22.09.2020.
 • „Workshop of EURL Salmonella 2021.“, EURL Salmonella, National Institute for Public Haelth and the Environment, 04.06.2021. Online
 • „16th Annual Workshop of the National Reference Laboratories for E. coli in the EU EURL E.coli”, Department of Food Safety and Vererinary Public Health, Instituto Superiore di Sanita, Rome, 19.10.2021.
 • „ISO 22000 sistem menadžmenta“, Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu 06.03.2022.
 • „Workshop of EURL Salmonella 2022“, EURL Salmonella, National Institute for Public Haelth and the Environment, 23.05.-24.05.2022. Online
 • „Bezbednost i kvalitet mesa i mesnih prerađevina – izazovi savremene prakse“, SUPERLAB, 09.06.2022

 

Чланство у научним и стручним удружењима и уређивање часописа:

 • Члан је Српског ветеринарског друштва.
 • Члан је у Удружењу микробиолога Србије.
 • Члан комисије КС Е034-9 Микробиологија и биотехнологија Института за стандардизацију Србије.