Ivan Pavlović

Име и Презиме: др сци. вет. мед. Иван Павловић, научни саветник

Позиција: сарадник на одељењу за бактериологију и паразитологију

Научна област: паразитологија

Област истраживања:  дијагностика паразитских болести домаћих, егзотиних и лабораторијских  животиња, дивљачи,  израда програма мера превентиве и тепрапије паразитских болести,  паразитолошка контрола меса и месних прерадјевина сисара и риба,  паразитолошка епизоотиолошко-епидемиолошко-еколошка контрола животне средине везане, рад у области екологије и епизоотиологије, здравствена заштита пчела, рад  у мултидисциплинарним тимовима везаним за здравствену заштиту животиња

Образовање:

 • Докторска дисертација, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, 1994 (Helmintofauna lisica (Vulpes vulpes L.) уловљених на подручју Београда у периоду 1988-1992.године)
 • Магистарске студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, 1991

            (Екто и ендопаразити фазана у фармском одгоју и мере за њихово сузбијање)

 • Основне студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, 1984

 

 1. Учешће на пројектима:

  1. Пројекти Фонда за науку и Фонда за иновациону делатност Републике Србије (уколико желите можете ставити иновационе ваучере)

   

  реализација

  Име пројекта

  2018-2021

  Едукативни семинар број 919, за школску 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021.годину: Новине у епизоотиологији, дијагностици, терапији и профилакси заразних и паразитских болести животиња

  2019

  Ваучер Фонда за иновациону делатност Р.Србије 562: Развој биолошког препарата на бази пробиотских култура у циљу побољшања здравственог стања пчела

  2019

  МИНИ ГРАНТС Програм Фонда за иновациону делатност Р.Србије, пројекат ИД 1115

  Control of poultry red mite by a mixture of inert oils

   

 2. Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

   реализација

  Име пројекта

  2011-2020

  Пројекат технолошког развоја, БТН 31053  Примена нових биотехнолошких решења гајења говеда, оваца и коза у циљу добијања биолошки вредне и здравствено безбедне хране  (учесник)

  2008-2010

  Пројекат технолошког развоја, БТН 20005 Унапређење производних својстава и квалитета меса коза и јаради у еколошком систему гајења (учесник)

  2005-2007

  Национални пројекат биотехнологије и агроиндустрије, БТН 351008

   

  Производња и припрема свињског меса за велепродају, малопродају, индустрију готове хране и прераду (учесник)

  2002-2004

  Пројекат стратешких истраживања БТН 7162 Производња и прерада меса од говеда и оваца
  п.п. 5.3.2.тема Производња јагњећег  меса (учесник)

  2002-2004

  Пројекат развојних истраживања, По 4332 Нове методе и средства у дијагностиковању бактеријских и паразитских   оболења домаћих животиња (учесник)

  1996-2000

  Пројекат основних истраживања, 12М18 Изучавање етиопатогенезе, генетских и еколошких фактора у циљу унапређења заштите здравља, производно-репродуктивних карактеристика животиња и здравствене исправности намирница анималног порекла

  пп3  Т.лл: Утицај паразитских инфекција на патологију и репродукцију фармски држаних свиња са посебним освртом на паразитске зоонозе (руководилац тематског задатка)

  ппВ Т.13: Узроци, развој, дијагностика и профилакса појединих бактеријских зооноза код дивљачи (руководилац тематског задатка)

  пп1 Т.л: Комплекс интестиналне аденоматозе у индустријском свињарству (учесник)

   

  1994-1996

  Пројекат технолошког развоја, По 27 Савремени аспекти и разрада система и метода здравствене заштите животиња и исправности намирница анималног порекла пп2 Т. л:Истраживања значаја криптоспоридија у партиципацији интестиналних обољења прасади  (руководилац тематског задатка)

  1990-1994

  Пројекат технолошког развоја, По 39 Истраживање и израда технологије за производњу и употребу дијагностичких и имунопрофилактичких средстава за Марекову болест живине (учесник)

   

   

  3. Пројекти Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину)

   реализација

  Име пројекта

  2022

  Школа пчеларства 2022

  2007-2008

  Утврђивање распрострањености, проучавање биологије и припрема програма сузбијања интродукованог лузитанског голаћа (Arion lusitanicus Mabille) у Србији

  2006-2007

  13504 Испитивање нивоа резистенције код паразитских нематода и трематода на антипаразитске лекове у Србији

  2006-2007

  13513 Мониторинг и разрада мера контроле ендопаразитских инфекција оваца

  2006-2007

  13499 Мониторинг и контрола здравственог статуса оваца и коза у Републици Србији

  2006-2007

  13600 Примена система за обезбеђење квалитета (Quality Assurance system – QAS) у лабораторији за преглед узорака меса на ларве Trichinella

  2005-2006

  13486 Израда Правилника о начину издавања и прописивања  ветеринарских лекова и Правилника о начину пријављивања, прикупљања и праћењанежељених реакција на лекове

  2005-2006

  4123 Програм и практична решења за истраживање најчешћих болести дивљих животиња и сузбијање истих

  2005-2006

  001594 Издавање брошура и приручника

  2005-2006

  6717 Мониторинг програма болести плавог језика у Републици Србији

   

   

  4. Међународни пројекти

  Земља

   реализација

  Име пројекта

  FAO

  2018-2019

  LoA: Field Implementation and Monitoring of Livestock Protective Fencing (LPF) – national coordinator –

  EU

  2016-2020

  COST Action CA15112: Functional Annotation of Animal Genomes – European network (FAANG-Europe)

  OIE

  2016-2018

  Twinning Project: Capacity building for Upgrading of Food establishments and Animal By-Product management, Component 3 – Implementing of animal by product legislation

  Швајцарска

   Румунија

  2015-2017

  SCOPES project no.160429, Arbovirus Monitoring, Surveillance and Research–capacity building on mosquitoes and biting midges (AMSAR)

  EU

  2014-2018

  COST Action FA 1305: The EU Aquaponics Hub – realising Sustainable integrate Fish and Vegetable Production for the EU

  EU

  2007-2013

  544270-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR Serbia: Striving Towards Exellence in Veterinary Education (EDUVET) – spoljni saradnik –

  EU

  2004

  RFL Projects of education seminars

  Internal auditor qualification courses on EN ISO/IEC 17025

  Италија

  2003-2004

   Atlas of Medicine Parasitology, Carlo Denegri Foundation & Infectious Disease, Unit A, Tropical and Parasitology Service Amedeo di Savoia Hospital 

   

   

  5. Билатерални пројекти

  Земља

   реализација

  Име пројекта

  Немачка

  2013-2014

  Projects of bilateral cooperation 451-03-03159/2012-09/2

  Studies on the occurrence of granulocytic anaplasmosis in cattle and on the biodiversity of vectors (ixodid ticks) in Serbia

   

  Македонија

   

  2005-2006

  Projects of bilateral cooperation 337-00-86/2005-01

  Examination of new technology and measures to promote of cattle production and health status at field of control of infectious diseases which spread to neighbour in aim to increased of share and quality of meat and milk

   

  Значајније обуке:

   

  Department of Agriculture of United States of America (SAD)

  – Global Aproaches to Animal Welfare and Shelter Medicine

  – Diagnostic Skills Development Training Program

  – Competition to Strategy Communication – Information and Persasion

  – Competition to Animal ID and National animal Health Programs training

   

  SCOPES/AMSAR (Швајцарска)

  – Summer School in Stara Planina and Belgrade on the subject of Morphological identification and PCR screening of vectors transmitting Bluetongue, Schmallenberg and West Nile virus (предавач)

   

  Meryal Parasitology Experts (Француска)

  –  Parasitosis & Arthropod-Borne Diseases, Barselona, Spain

   Parasitosis & Arthropod-Borne Diseases, Dubai, UAE

  – New Aspects of the Cat’s role in Epidemiology of Parasitosis & Vector-borne Diseases, Atheen,Greace

   

  Technical Assistance Information Exchange Instrument of the European Commission (EU)

  – Expert Mission and Workshop on control, monitoring and diagnosis of Trichinella and other parasitic foodborne diseases, 

   

  European Agency for Reconstruction (EU)

  – Internal auditor qualification course on EN ISO/IEC 17025, Belgrade

  – The documentation requirements in the quality management system of food chain laboratory, Novi Sad

  – Statistic for the validation of analytical methods and results, Belgrade

   

  European Vet Business forum (EU)

  – Vet Business forum Attendance, Montpellier, France

  – Vet Business forum, Aranđelovac

  – Vet Business forum, Beograd

  LGC Standards (EU)

  -Reference standards and proficiency testing scheme

   

  Институт за технологију меса

  – Стручна обука за обављање прегледа свињског меса на присуство ларви Трицхинелла (методом трихиноскопије-компресије и вештачке дигестије збирних узорака помоћу магнетне мешалице)

   

  Стручне обуке у области стандарда JUS ISO

  – Спровођење интерних провера система менаџмента квалитетом према standardu SRPS ISO 17025:2017 

  – Спровођење интерних провера система менаџмента квалитетом према стандарду SRPS ISO 9001/2015 i SRPS ISO 14001/2015 

  – Спровођење интерних провера система квалитета према стандарду JUS ISO IEC 17025:2001 

  – Спровођење интерних провера система менаџмента квалитетом према стандарду JUS ISO 9001:2001  

   

  Чланство у научним и стручним удружењима и уређивање часописа:

   

  Чланство у научним и стручним удружењима

  –       Руска академија природних наука (виши научни сарадник у Балканском  научном центру)

  • Академије ветеринарске медицине СВД (члан научног већа)
  • International Society for Infectious Diseases,
  • American Hearthworm society,
  • The Scandinavian-Baltic Society for Parasitologist,
  • COLOSS Honey Bee Research Association,
  • Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine,
  • American Society of Microbiology,
  • University of Washington School of Public Health and Community Medicine Group,
  • European Association of Parasitologist,
  • Insects & Entomology Group,
  • World Federation of Parasitologist,
  • Entomological Society of America Group,
  • Medical Entomology and It’s Human Health Impact Group,
  • World Scientific Poultry Association,
  • World Veterinary Poultry Association,
  • Pest Management Professionals Network Group,
  • Animal International Society for Infectious Diseases,
  • Insect Pest Control Group,
  • International Buatric Society,
  • International Pig Veterinary Society,
  • Swine Health, Nutrition and Production Professional Group,
  • Behaviour Professionals Group,
  • Animal Health, Nutrition and Production Professionals Group,
  • Association Internationales de Hydatidology,
  • Greenpeace
  • Друштво за ширење и примену науке и праксе у заштити животне средине Ецологица (од 2002 члан научног одбора)
  • Српско ветеринарско друштво: 2008-2012 члан извршног одбора Београдске подружнице;
  • Српско ветеринарско друштво: Секција за ДДД   (од 1996 члан научног одбора;
  • Српско ветеринарско друштво: Секција за зоонозе (од 2005 члан научног одбора);
  • Српско ветеринарско друштво: Секција за свињарство (од 2008 члан научног одбора),
  • Удружење ветеринара практичара Србије,
  • Друштво микробиолога Србије,
  • Ентомолошко друштво Србије,        
  • Ветеринарска комора Србије (члан скупштине ВКС)

   

  Стручне групе

  • Стручна група за праћење, кретање, превенцију и контролу заразне болести Нодуларни дерматитис

  Министарства   пољопривреде,шумарства и водопривреде, Управе за ветерину Р.Србије Но. 19-01-277 / 2016-05 /11

  • Стручна групе за праћење, кретање, превенцију и контролу заразне болести Плави јези Министарства
  • пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за ветерину Р.Србије Но. 110-00-48 / 2009-09
  • Стручна група за израду Упутство о начину и поступку утврђивања ларви Трицхинелла спиралис у месу свиња, коња и дивљачи и производима од меса свиња, коња и дивљачи. број 323-02-2873 / 2002-09
  • Стручна група групе за израду плана мониторинга Wест Ниле дисеасе Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Р.Србије Но. 323-02-05339 / 2018-05
  • рецезент међународних и националних пројеката Министарста просвете,науке и технолошког развоја РС
  • рецезент технолошких решења Министарста просвете, науке и технолошког развоја РС
  • експерт и члан Комисије за регистрацију лекова за употребу у ветерини Агенције за лекове и медицинска

  средства РС

  • Комисија за решенеје проблема напуштених паса и мачака луталица на територији града Београда, учесник израде Стратегије решавања проблема невласничких паса и мачака на подручју Београда – пример Београда. Секретаријат за комуналне и стамбене послове града Београда (2008-2012) 
  • Експертски тим за контролу крпеља Секретаријата за заштиту животне средине Града Београда (2008-2012)
  • Савезна комисија за контролу заразних болести Министарства пољопривреде СРЈугославије (2000-2004)
  • Савезна комисија за праћење, кретање, превенцију и контролу заразне болести плавог језика Министарства пољопривреде СРЈугославије (2000-2004)

   

  Уређивачки одбори часописа

  • International Journal of Zoology and Animal Biology (USA)
  • LucrărI Ştiinţifice Medicină Veterinară Timişoara, (Румунија)
  • Macedonian Veterinary Rewiev, (Република Северна Македонија)
  • SCIERA Journal of Animal Husbandry and Veterinary (Индиа)
  • Bibliografia Mesostigmatilogica, Gorlitz, (Немачка)
  • Bibliografia Acarologica (Немачка)
  • Ветеринарски информатор (Србија, 2004-2013)

  Плакете и признања

  • Diploma of The Citation of Meritorius Achivment to Service of the field of Parasitology, (diploma

  proclaming inclusion within 2000 Outstanding Intelectuals of the 21th Century), Cambridge,England

  • Diploma and Jubilee Medal for Exceptional Contributions In Supporting Faculty of Veterinary Medicine from Timisoara and the Progres of Veterinary Medicine, Romania
  • Diploma of Great Men and Women of Science (diploma for Announces and Celebrates the Achivement of the individual undersing and provides notice worl-wide that the person featured herein is recognized in this way for Outstanding Service to Parasitology), Cambridge, England
  • Jubilee Cup and Honourary Award in Proud Recognition of His Outstanding Contribution to Science in the Field of the Environmental Protection and the Development of International Cooperation, Serbian Society for the   Environmental Protection ECOLOGICA, Belgrade, Serbia

  –        13th İKSAD Science Awards Institute of Economic Development and Social Research, Republic of Turkey

  • Плакета за посебан допринос у здравственој заштити свиња. Научн одбор симпозијума Здравствена заштитиа, селекција,и репродукција свиња, Пожаревац
  • Honourary Award in Proud Recognition of His Outstanding Contribution to Science in the Field of the Environmental Protection and the Development of International Cooperation, Serbian Society for the Environmental Protection ECOLOGICA, Belgrade, Serbia
  • Захвалница Високе ветериарске школе струковних студија у Шабцу поводом пола века образовања
  • Плакета секције за ДДД Српског ветеринарскод друштва за личну активност у њеном раду поводом 35 годишњице секције.