Dobrila Jakić Dimić

Име и Презиме: др сци. вет. мед. Добрила Јакић Димић, научни саветник

Позиција: Директор Института