Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravinik o izmenama pravilnika o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima.

U ovom Pravilniku navodi se da organizacije, kada su u pitanju goveda, ovce i koze za mužu moraju imati uređaj za utvrđivanje količine mleka, kantu za merenje količine pomuženog mleka, uređaj za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka do zaključenja ugovora sa akreditovanom laboratorijom za ispitivanje kvaliteta sirovog mleka, litinov štap za krupnu stoku, pantljiku za merenje, tetovir klešta.

Osnovna odgajivačka organizacija treba da zaključi ugovor sa akreditovanom laboratorijom za ispitivanje kvaliteta sirovog mleka najkasnije do 1. januara 2020. godine.

Категорије: Najnovije vesti