Šef Službe

Dr vet. Danica Todorović

Saradnik u Službi                          

Dr vet. Nevena Radonjić

Dr vet. Đorđe Aksić

Tehnički saradnici u Službi           

Goran Radomirović, veterinarski tehničar

Milica Lukić, veterinarski tehničar

Perači laboratorijskog posuđa

Nada Vasić

Opis osnovnih aktivnosti u Službi

Služba je formirana 2005. godine kao zasebna organizaciona jedinica u Zavodu za zdravstvenu zaštitu životinja. U Službi se obavlja prijem uzoraka i zahteva za ispitivanje kao i izdavanje naloga za ispitivanje laboratorijama. Služba elektronskim putem prikuplja rezultate laboratorijskih ispitivanja zdravstvenog stanja i uzroka uginuća i formira izveštaje o izvršenim ispitivanjima i vrši njihovu ekspediciju. Budući da se radi sa patološkim i zaraznim materijalima, obavezno se primenjuju mere zaštite prilikom rukovanja uzorcima, njihovog označavanja i distribucije po laboratorijama, u cilju zaštite osoblja i uzoraka od kontaminacije. Zaposleni svoje aktivnosti obavljaju tako što se pridržavaju principa objektivnosti, nepristrasnosti, poverljivosti prema standardima ISO/IEC 17025:2017 i ISO 9001:2015. Zaposleni su odgovorni za očuvanje poverljivosti informacija koje dobijaju ili koje nastaju tokom obavljanja aktivnosti vezanih za rad službe. Zahvaljujući takvom radu i takvom odnosu prema poslu služba dobija brojne pohvale i izjave zahvalnosti.