Шеф Службе

Др вет. Даница Тодоровић

Сарадник у Служби                          

Др вет. Невена Радоњић

Др вет. Ђорђе Аксић

Технички сарадници у Служби           

Горан Радомировић, ветеринарски техничар

Милица Лукић, ветеринарски техничар

Перачи лабораторијског посуђа

Нада Васић

Љиљана Цвитковац

Опис основних активности у Служби

Служба је формирана 2005. године као засебна организациона јединица у Заводу за здравствену заштиту животиња. У Служби се обавља пријем узорака и захтева за испитивање као и издавање налога за испитивање лабораторијама. Служба електронским путем прикупља резултате лабораторијских испитивања здравственог стања и узрока угинућа и формира извештаје о извршеним испитивањима и врши њихову експедицију. Будући да се ради са патолошким и заразним материјалима, обавезно се примењују мере заштите приликом руковања узорцима, њиховог означавања и дистрибуције по лабораторијама, у циљу заштите особља и узорака од контаминације. Запослени своје активности обављају тако што се придржавају принципа објективности, непристрасности, поверљивости према стандардима ISO/IEC 17025:2017 i ISO 9001:2015. Запослени су одговорни за очување поверљивости информација које добијају или које настају током обављања активности везаних за рад службе. Захваљујући таквом раду и таквом односу према послу служба добија бројне похвале и изјаве захвалности.