Шеф одељења

Др сци.вет.мед. Љиљана Спалевић, научни сарадник

Сарадници на одељењу

др сци.вет.мед. Јелена Малетић, научни сарадник

Технички сарадници на одељењу

Тања Цветковић, лабораторијски техничар

Опис основних активности на одељењу

Одељење се бави контролом и откривањем болести различите етиологије код живине и птица што обухвата епизоотиолошки и клинички рад, као и серолошком дијагностиком. Редовно обилази фарме комитената у циљу праћења здравственог стања живине и пружања консултативних услуга. Врши израду програма имунопрофилактичке заштите у индустријској производњи и контролу спроведених мера.

Активности на одељењу обухватају:

  1. Клинички рад
  2. Лабораторијски рад:
  • Имуноензимска дијагностика (ELISA) вирусних болести
  • Тест Инхибиције хемаглутинације (HI) у дијагностици вирусних болести

 

Списак метода које се изводе на одељењу:

Редни број Назив методе Врста узорка
1. Утврђивање присуства антитела против вируса Newcastle болести живине (HI) тест

крвни серум

2. Утврђивање присуства антитела против вируса авијарне инфлуенце (Ab ELISA)

крвни серум

3. Утврђивање присуства антитела против вируса инфективног бурзитиса (Гамборо болест) (Ab ELISA)

крвни серум

4. Утврђивање присуства специфичних антитела против вируса инфективног бронхитиса живине (iELISA)

крвни серум

5. Утврђивање присуства антитела против Mycoplasma synoviae (iELISA)

крвни серум

6. Утврђивање присуства антитела против Mycoplasma gallisepticum (iELISA)

крвни серум

7. Утврђивање присуства антитела против вируса Avijarnog encefalomijelitisa (ЕЛИСА)

крвни серум

8. Утврђивање присуства антитела против Fowl Adenovirusa grupa 1 (FAdv)

крвни серум

9. Утврђивање специфичних антитела против Avian pneumo virusa APV (Ab ELISA)

крвни серум