Шеф Одељења

Др вет. Оливер Радановић, вет спец.

 

Сарадници на одељењу

Др сци. вет. мед. Иван Павловић, научни саветник

Др сци. вет. мед.  Немања Здравковић, виши научни сарадник

Др сци. вет. мед.  Ана Васић, виши научни сарадник

 

Технички сарадници на одељењу

Славица Савић, технички сарадник

Слађана Шаша, технички сарадник

 

 

Опис основних активности на одељењу

Одељење за бактериологију и паразитологију врши испитивања присуства, изолације, идентификације и типизације патогених бактерија, гљивица и паразита у материјалу пореклом од домаћих и дивљих животиња, као и у намирницама животињског порекла и животној средини. На одељењу се спроводе и испитивање антимикробне осетљивости на различите антимикробне супстанце и дезинфекциона средства. У свом раду Одељење за бактериологију и паразитологију поред класичних микробиолошких и паразитолошких метода примењује и савремене молекуларне методе. За потребе примарне пољопривредне производње производи биолошке препарате намењене за активну имунизацију животиња.

 

Активности на Одељењу

  • Изолација и идентификација микроорганизама
  • Испитивање антимикробне осетљивости микроорганизама
  • Молекуларна дијагностика бактеријских, гљивичних и паразитских болести
  • Типизација микроорганизама
  • Припрема инактивнисаних биолошких препарата
  • Дијагностика болести пчела
  • Испитивање присуства и идентификација паразита код домаћих и дивљих животиња, у узорцима намирница анималног порекла, као и из животне средине
  • Детерминација врста артроподних вектора

 

 

  1. Списак метода:

 

Одељење за бактериологију и паразитологију спроводи бактериолошка, миколошка и празитолошка  испитивања узорака животиња (пси, мачке, коњи, кунићи, папагаји, свиње, говеда, овце, козе, перната живина, лабораторијске животиње и других врста).

Редни број Назив методе Врста узорка
1. Комплетно аеробно испитивање материјала узорака животиња (пси, мачке, коњи, кунићи, папагаји, свиње, говеда, овце, козе, перната живина и др.)

Биолошки материјал пореклом од животиња:

–      органи

–      секрети

–      екскрети

–      ткива

–      ткивне течности

–      брисеви

 

2. Комплетно анаеробно испитивање материјала
3. Комплетно микроаерофилно испитивање материјала
4. Антибиограм – диск дифузиона метода Бактеријски изолат
5.

 

Антибиограм – микродилуциона метода
6.  Идентификација и типизација бактерија – класична
7. Идентификација и типизација бактерија – аглутинација
8. Бактериолошки преглед млека на маститисе (ЗПВ) Млеко
9. Бактериолошки преглед – сперме – спермокултура – матерична слуз Сперма, матерични брис
10. Бактериолошки преглед – урина – уринокултура Урин
11. Бактериолошки преглед – фецес Фецес
12. Хемокултура – аеробно Пуна крв
13. Хемокултура – анаеробно Пуна крв
14. Утврђивање присуства генома бактерија Leptospira sp.  (real time PCR) Биолошки материјал пореклом од животиња:

–      органи

–      секрети

–      екскрети

–      ткива

–      ткивне течности

–      брисеви

 

15. Утврђивање присуства генома бактерија узрочника бруцелозе  (real time PCR)
16. Утврђивање присуства генома узрочника Q грознице  (real time PCR)
17. Утврђивање присуства генома узрочника хламидиозе  (real time PCR)
18. Утврђивање присуства генома узрочника неоспорозе  (real time PCR)
19. Утврђивање присуства генома Mycoplasma hyopneumoniae (real time PCR)
20. Утврђивање присуства генома узрочника токсоплазмозе  (real time PCR)
21. Изолација бактерија узрочника листериозе, идентификација Listeria monocytogenes
22. Изолација бактерија узрочника говеђе гениталне кампилобактериозе
23. Изолација и идентификација Staphylococcus aureus
24. Изолација и идентификација Streptococcus agalactiae
25. Изолација и идентификација Salmonella Биолошки материјал пореклом од животиња

– фецес, органи, секрет и екскрети, ткива, ткивне течности, брисеви, ембрионирана јаја, приплодна јаја, подлошке из транспортних кутија, простирка

26. Утврђивање присуства узрочника варозе Биолошки материјал пореклом од животиња-пчела:

–    Цела пчела

–      Пчелиње легло

–      Дебрис

27. Утврђивање присуства узрочника етинозе
28. Утврђивање присуства узрочника тропилелозе
29. Утврђивање присуства узрочника ноземозе Биолошки материјал пореклом од животиња-пчела:

–        Цела пчела

30. Утврђивање присуства спора узрочника америчке куге пчелињег легла (микроскопски преглед) Биолошки материјал пореклом од животиња-пчела:

–  Пчелиње легло

31. Детерминација врста артроподних вектора Биолошки материјал- инсекти, крпељи