Šef Odeljenja

Dr vet. Oliver Radanović, vet spec.

 

Saradnici na odeljenju

Dr sci. vet. med.  Nemanja Zdravković, viši naučni saradnik

Dr sci. vet. med.  Ana Vasić, viši naučni saradnik

 

Tehnički saradnici na odeljenju

Slavica Savić, tehnički saradnik

Slađana Šaša, tehnički saradnik

 

 

Opis osnovnih aktivnosti na odeljenju

Odeljenje za bakteriologiju i parazitologiju vrši ispitivanja prisustva, izolacije, identifikacije i tipizacije patogenih bakterija, gljivica i parazita u materijalu poreklom od domaćih i divljih životinja, kao i u namirnicama životinjskog porekla i životnoj sredini. Na odeljenju se sprovode i ispitivanje antimikrobne osetljivosti na različite antimikrobne supstance i dezinfekciona sredstva. U svom radu Odeljenje za bakteriologiju i parazitologiju pored klasičnih mikrobioloških i parazitoloških metoda primenjuje i savremene molekularne metode. Za potrebe primarne poljoprivredne proizvodnje proizvodi biološke preparate namenjene za aktivnu imunizaciju životinja.

 

Aktivnosti na Odeljenju

  • Izolacija i identifikacija mikroorganizama
  • Ispitivanje antimikrobne osetljivosti mikroorganizama
  • Molekularna dijagnostika bakterijskih, gljivičnih i parazitskih bolesti
  • Tipizacija mikroorganizama
  • Priprema inaktivnisanih bioloških preparata
  • Dijagnostika bolesti pčela
  • Ispitivanje prisustva i identifikacija parazita kod domaćih i divljih životinja, u uzorcima namirnica animalnog porekla, kao i iz životne sredine
  • Determinacija vrsta artropodnih vektora

 

 

  1. Spisak metoda:

 

Odeljenje za bakteriologiju i parazitologiju sprovodi bakteriološka, mikološka i prazitološka  ispitivanja uzoraka životinja (psi, mačke, konji, kunići, papagaji, svinje, goveda, ovce, koze, pernata živina, laboratorijske životinje i drugih vrsta).

Redni broj Naziv metode Vrsta uzorka
1. Kompletno aerobno ispitivanje materijala uzoraka životinja (psi, mačke, konji, kunići, papagaji, svinje, goveda, ovce, koze, pernata živina i dr.)

Biološki materijal poreklom od životinja:

–      organi

–      sekreti

–      ekskreti

–      tkiva

–      tkivne tečnosti

–      brisevi

 

2. Kompletno anaerobno ispitivanje materijala
3. Kompletno mikroaerofilno ispitivanje materijala
4. Antibiogram – disk difuziona metoda Bakterijski izolat
5.

 

Antibiogram – mikrodiluciona metoda
6.  Identifikacija i tipizacija bakterija – klasična
7. Identifikacija i tipizacija bakterija – aglutinacija
8. Bakteriološki pregled mleka na mastitise (ZPV) Mleko
9. Bakteriološki pregled – sperme – spermokultura – materična sluz Sperma, materični bris
10. Bakteriološki pregled – urina – urinokultura Urin
11. Bakteriološki pregled – feces Feces
12. Hemokultura – aerobno Puna krv
13. Hemokultura – anaerobno Puna krv
14. Utvrđivanje prisustva genoma bakterija Leptospira sp.  (real time PCR) Biološki materijal poreklom od životinja:

–      organi

–      sekreti

–      ekskreti

–      tkiva

–      tkivne tečnosti

–      brisevi

 

15. Utvrđivanje prisustva genoma bakterija uzročnika bruceloze  (real time PCR)
16. Utvrđivanje prisustva genoma uzročnika Q groznice  (real time PCR)
17. Utvrđivanje prisustva genoma uzročnika hlamidioze  (real time PCR)
18. Utvrđivanje prisustva genoma uzročnika neosporoze  (real time PCR)
19. Utvrđivanje prisustva genoma Mycoplasma hyopneumoniae (real time PCR)
20. Utvrđivanje prisustva genoma uzročnika toksoplazmoze  (real time PCR)
21. Izolacija bakterija uzročnika listerioze, identifikacija Listeria monocytogenes
22. Izolacija bakterija uzročnika goveđe genitalne kampilobakterioze
23. Izolacija i identifikacija Staphylococcus aureus
24. Izolacija i identifikacija Streptococcus agalactiae
25. Izolacija i identifikacija Salmonella Biološki materijal poreklom od životinja

– feces, organi, sekret i ekskreti, tkiva, tkivne tečnosti, brisevi, embrionirana jaja, priplodna jaja, podloške iz transportnih kutija, prostirka

26. Utvrđivanje prisustva uzročnika varoze Biološki materijal poreklom od životinja-pčela:

–    Cela pčela

–      Pčelinje leglo

–      Debris

27. Utvrđivanje prisustva uzročnika etinoze
28. Utvrđivanje prisustva uzročnika tropileloze
29. Utvrđivanje prisustva uzročnika nozemoze Biološki materijal poreklom od životinja-pčela:

–        Cela pčela

30. Utvrđivanje prisustva spora uzročnika američke kuge pčelinjeg legla (mikroskopski pregled) Biološki materijal poreklom od životinja-pčela:

–  Pčelinje leglo

31. Determinacija vrsta artropodnih vektora Biološki materijal- insekti, krpelji