Шеф одељења за општу епизоотиологију

Др сци. вет. мед. Слободан Станојевић, научни сарадник

 

Технички сарадници на одељењу

Адријан Ивановић, технички сарадник

Горан Радомировић, технички сарадник

 

Опис основних активности на одељењу

Основне активности на Одељењу укључују: сарадњу са ветеринарским службама великих фарми на бази уговорне сарадње у циљу контроле и праћења здравственог статуса и превенције појаве заразних болести, одржавања стеченог статуса, као и искорењивања одређених заразних болести; сарадњу са теренском ветеринарском службом; сарадњу са организацијама из области ловства кроз унапређење здравственог статуса дивљих животиња; помоћ ветеринарској инспекцији у њеним активностима на праћењу, сузбијању и искорењивању заразних болести.

 

Активности на Одељењу

  • Епизоотиолошки послови у области здравствене заштите животиња и безбедности хране
  • Праћење појаве заразних болести
  • Сузбијање и искорењивање заразних болести
  • Процена и евалуација здравственог статуса животиња
  • Испитивање и анализа ризика појаве болести у популацијама животиња
  • Учешће у националним програмима контроле и надзора
  • Планирање истраживања и статистичка обрада података
  • Послови ДДД у склопу активности на сузбијању и искорењивању заразних болести
  • Организовано уклањање медицинског (ветеринарског) отпада