Sistem kvaliteta

U cilju stalnog unapređenja kvaliteta rada Institut je uveo i sertifikovao standard “Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi (ISO 9001:2001)” (ocena i verifikacija – TÜV SÜD Management Service GMBH).

Takođe je izvršena implementacija standarda”Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za eteloniranje (ISO / IEC 17025:2006)”. Pozitivnu ocenu da se u potpunosti primenjuje standard ISO / IEC 17025:2006 dalo je Akreditaciono telo Srbije.

Shodno odredbama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti Institut je izvršio akreditaciju po nauci i zaveden je u registar naučno-istraživačkih instituta kao istraživačko-razvojni institut pod rednim brojem 110-00-34/58.