Molekularna ispitivanja

 • Identifikacija genoma virusa aviarne influence (Real Time PCR)
 • Identifikacija genoma virusa Newcastle bolesti (RT-PCR)
 • Identifikacija genoma BVD virusa goveda (RT-PCR)
 • Identifikacija genoma IBR/IPV virusa(Real Time PCR)
 • Identifikacija genoma virusa plavog jezika (Real Time PCR)
 • Identifikacija genoma Salmonellae vrsta
 • Identifikacija genoma Campylobacter vrsta
 • Identifikacija genoma Mycorbacterium vrsta (M. bovis, M. paratuberculosis, M. avium)
 • Identifikacija genoma Brucella vrsta
 • Identifikacija genoma Mycoplasma vrsta (ptice, goveda)
 • Identifikacija genoma Chlamydiae vrsta (kod ptica)
 • Identifikacija genoma virusa influence svinja
 • Identifikacija genoma virusa infuence svinja pandemijski A H1N1
 • Identifikacija genoma virusa Gumboro bolesti
 • Identifikacija genoma virusa infektivnog bronhitisa živine
 •  Identifikacija genoma virusa klasične kuge svinja
 • Identifikacija genoma PRRS virusa svinja
 • Identifikacija genoma Circo virusa svinja
 • Identifikacija genoma Parvo virusa svinja
 • Identifikacija genoma virusa Aujeckijeve bolesti svinja
 • Identifikacija genoma PI-3 virusa goveda
 • Identifikacija genoma respiratornog sincicijalnog virusa goveda
 • Identifikacija genoma virusa zarazne ektime ovaca
 • Sekvenciranje genomskih fragmenata
 • Identifikacija genoma uzročnika američke kuge pčelinjeg legla
 • Identifikacija genoma Nosemae spp.

Parazitološka ispitivanja

 • Pregled na trihinelozu metodom kompresije
 • Pregled na trihinelozu metodom digestije
 • Pregled pčela na varozu (mikroskopski)
 • Pregled pčela na nozemozu (mikroskopski)
 • Koprološki pregled-nativan
 • Nativni preparat na kokcidije
 • Određivanje jačine invazije (kvantitativno metodom sedimentacije i flotacije)
 • Pregled krvnih razmaza
 • Pregled kutanih isečaka na ektoparazite
 • Pregled na ektoparazite živine
 • Determinacija parazita iz digestivnog trakta
 • Determinacija paramfistomida po metodi Nesmark
 • Pregled na prisustvo parazita u mesu
 • Determinacija parazita
 • Pregled pčela na tropilelozu
 • Pregled pčela na etiniozu
 • Pregled uzoraka krvi na dirofilariozu
 • Pregled uzoraka krvi pasa na babezielozu i erlihiolozu
 • Pregled pčela na akarozu (mikroskopski)

Bakteriološka ispitivanja

 • Izolacija identifikacija Salmonellae vrsta
 • Prisustvo uzročnika američke kuge pčelinjeg legla (mikroskopski, izolacija, identifikacija) 
 • Kompletno aerobno ispitivanje materijala
 • Kompletno anaerobno ispitivanje materijala
 • Kompletno mikro aerofilno ispitivanje materijala
 •  Identifikacija i tipizacija bakterija-klasična
 • Identifikacija i tipizacija bakterija – aglutinacija
 • Identifikacija i tipizacija bakterija – API A
 • Identifikacija i tipizacija bakterija – API E
 • Identifikacija i tipizacija bakterija – API sistem
 • Antibiogram-za aerobe
 • Antibiogram – za anaerobe
 • Bakteriološki pregled mleka na mastite (ZPV)
 • Bakteriološki pregled TBC
 • Bakteriološki pregled – brisevi
 • Bakteriološki pregled – sperme – spermokultura – materična sluz
 • Određivanje ukupnog broja aerobnih mikroorganizama u semenu
 • Bakteriološki pregled – urina – urinokultura
 • BBL Crystal
 • Bakteriološki pregled – feces
 • Bakteriološki pregled – pčele
 • Hemokultura – aerobno
 • Hemokultura – anaerobno
 • Izolacija i determinacija gljivica i plesni
 • Bakteriološki pregled na antraks
 • Bakteriološki pregled jaja i embrioniranih jaja
 •  Identifikacija Listeria monocytogenes
 • Izolacija identifikacija Pasteurella vrsta

Serološka ispitivanja

 • Prisustvo antitela protiv virusa Newcastle bolesti (heminhibicija)
 • Prisustvo antitela protiv virusa sindroma pada nosivosti (heminhibicija)
 • Prisustvoantitela protiv izazivača tifusa živine (brza krvna aglutinacija)
 • Prisustvo antitela protiv Brucella sp. (BAB, iELISA, cELISA)
 • Prisustvo Bacillus anthracis (izolacija, identifikacija, Ascoli precipitacija)
 • Prisustvo antitela protiv virusa Gumboro bolesti(iELISA, AGID)
 • Prisustvo antitela protiv virusa infektivne anemije kopitara (AGID- Coggins test)
 • Prisustvo antitela protiv virusa enzootske leukoze goveda (iELISA)
 • Prisustvo antitela protiv virusa IBR/IPV (iELISA)
 • Prisustvo antitela protiv virusa plavog jezika (iELISA)
 • Prisustvo antitela protiv virusa infektivnog bronhitisa živine (iELISA)
 • Prisustvo antitela protiv virusa avijarne influence (iELISA)
 • Prisustvo antitela protiv virusa infektivne anemije pilića (iELISA)
 • Mikroaglutinacija
 • Klasična aglutinacija
 • RVK
 • Hemoaglutinacija
 • Direktna imunofluorescencija (dIF)
 • Indirektna imunofluorescencija (iIF)
 • Aglutinacija (Mycoplasmae)
 • Dokazivanje At Mycoplasmae i Ureoplasmae (humani serum)
 • Prisustvo antitela protiv Leptospira spp. (mikroaglutinacija – liza)

Tržišne usluge