Закон о Фонду за науку

Скупштина Републике Србије усвојила је 07.12.2018. godine Закон о Фонду за науку којим се обезбеђују мере за подстицање научно-технолошког развоја Србије, као и измене и допуне Закона о патентима чији је циљ да се  успостави ефикаснији систем заштите проналазака.

Основна улога Фонда биће финансирање научно-истраживачких пројеката, а његовим формирањем, надлежност Министарства просвете, науке и технолошког развоја ће бити редефинисана у том домену.

Успостављањем Фонда и увођењем научних, технолошких и развојних Програма у оквиру којих ће се реализовати Пројекти, оствариће се циљеви садржани у Стратегији научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године, као и у Акционом плану за спровођење ове Стратегије.

Скупштина Србије усвојила је и измене и допуне Закона о патентима чији је циљ да се   успостави ефикаснији систем заштите проналазака. Изменама и допунама извршено је, између осталог, и усклађивање са релевантним прописима ЕУ у складу са коментарима Европске комисије за Поглавље 7 – Интелектуална својина.

ZAKLJUČCI SA SAVETOVANJA “SAVREMENI TRENDOVI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI PČELA I KONTROLI MEDA

Dana 06.11.2018. godine u organizaciji Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije iz Beograda održano je savetovanje pod nazivom “Savremeni trendovi u zdravstvenoj zaštiti pčela i kontroli meda“.  Na predavanjima, koja su odžana pomenutog dana, bilo je prisutno 200 učesnika – predstavnika SPOS, pčelarskih udruženja, pčelara, predstavnika veterinarske inspekcije Uprave za veterinu i naučnih radnika, kojima je oblast interesovanja i istraživanja tema savetovanja.

Savetovanje je imalo dve celine – prvu posvećenu proizvodnji meda i kontroli kvaliteta meda, a drugu zdravstvenoj zaštiti pčela. Predavanja su održali Dr med Rodoljub Živadinović predsednik SPOS-a, Prof dr Narcisa Mederle sa Fakulteta veterinarske medicine u Temišvaru – Rumunija,  Prof dr Nada Plavša sa  Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu,  Dr Aleksandra Tasić i Dr Ivan Pavlović iz Naučnog instituta za veterinarstvo Srbijije i Mast. Slobodan Dolašević iz Pčelarska grupa Golden Bee Doo, Beograd.

Na osnovu izloženih referata nameću se sledeći zaključci sa savetovanja:

– Potrebno je redovno  kontrolisati kvalitet meda i drugih proizvoda od pčela u osposobljenim akreditovanim laboratorijama, koje za ispitivanja koriste akreditovane metode po SRPS ISO/IEC 17025 standardu. Parametri kontrole kvaliteta meda su u Republici Srbiji propisani Pravilnikom o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela (Sl.glasnik RS, br. 101/15), a usklađeni sa Evropskom direktivom za kontrolu meda 001/110 / EC i Codex Alimentarius standardom, koji su se pokazali kao odlični pokazatelji kvaliteta meda.

– Neophodna je kontrola kvaliteta meda kod proizvođača koji proizvode više od 2 tone  meda na godišnjem nivou. Analiza uzoraka meda nakon uzorkovaja metodom slobodnog uzorka potrebno je spovesti najmanje jedanput godišnje na mestu proizvodnje.

– Kontrola kvaliteta meda se mora redovno sprovoditi na svim prodajnim mestima, pre svega  u trgovinskim lancima i izložbenim štandovima.

– Prvailnik o kvalitetu meda i drugih proizvoda od pčela se mora u potpunosti sprovoditi, a takođe mora se i kotrolisati med koji se uvozi iz drugih zemalja u Srbiju.

– Neophodno je ponovo uvesti kao obaveznu prolećnu i jesenju zdravstvenu kontrolu pčelinjih društava na bolesti: američku kugu pčelinjeg legla, varozu i nozemozu.

– Potrebno je uvesti prolećnu zdravstvenu kontrolu pčelinjih društava na etinozu i akarozu.

– Potrebno je izvršiti ispitivanje prevalence prisustva virusnih bolesti pčela na teritoriji Srbije.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о науци и истраживањима

Министарство просвете, науке и технолошког развоја позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона  о науци и истраживањима (у даљем тексту Нацрт закона), као и да дају своје предлоге и сугестије.

Јавна расправа спровешће се у периоду од 3. децембра 2018. године до 3. јануара 2019. године.

Нацрт закона биће представљен 10. децембра 2018. године у Српској академији наука и уметности у Београду – Свечана сала у 10 часова, 12. децембра 2018. године у Ректорату Универзитета у Нишу у 11 часова, 18. децембра 2018. године у Ректорату Универзитета у Новом Саду у 11 часова и 25. децембра 2018. године у Ректорату Универзитета у Крагујевцу у 11 часова.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству просвете, науке и технолошког развоја, искључиво преко посебног обрасца који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја на следећу e-mail адресу: nauka@mpn.gov.rs, a у субјекту e-mail поруке навести: „Нацрт закона о науци и истраживањима”.

 

Program-javne-rasprave

Formular-2

Nacrt-zakona-o-nauci-i-istrazivanjima-za-javnu-raspravu

Obrazlozenje-Nacrta-zakona-o-nauci-i-istrazivanjima-javna-rasprava

Објављен позив за укључивање 100 талентованих младих истраживача у научноистраживачке пројекте

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је данас позив за учешће 100 талентованих младих истраживача у научноистраживачким пројектима  које реализују акредитоване научноистраживачке организације у текућем циклусу истраживања.

Право да учествују на позиву имају истраживачи који су први пут уписали докторске студије у школској 2018/2019 години, а позив ће бити отворен до 14. децембра.

Овим позивом, као и претходним Влада Републике Србије и ресорно Министарство шаљу јасну поруку да желе да најбољи млади истраживачи остану у Србији и постижу запажене резултате у својој земљи.

Након осам година у којима није било сличних позива Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 1. марта објавило Позив за талентованe младе истраживаче  – студенте докторских академских студија за учешће на научноистраживачким пројектима.  Право да се пријаве имали су докторанди чија је   просечна оцена на претходним нивоима студија била најмање девет, док је други услов био да кандидат нема више од 30 година (рођени 1988. године или касније).

Продужење текућег циклуса истраживања

Влада Републике Србије је на седници одржаној 29. новембра 2018. године, одлучила да се текући пројектни циклус за научно-истраживачке пројекте продужи и у 2019. години.

Продужење текућег циклуса истраживања усклађено је са предложеним Законом о Фонду за науку Републике Србије који је на усвајању у Народној скупштини и Законом о науци и истраживањима за који ће јавна расправа започети 3. децембра 2018.године.

EuroSciCon Conference Parasitology

 

 

Agenda Day 1: December 03, 2018

Keynote Presentations

10:10-10:50 Role of foxes (Vulpes vulpes L.) in the epidemiology of zoonotic helminths in urban environment condition – Belgrade experience

Ivan Pavlovic, Scientific Institute of Veterinary Medicine, Serbia

parasitology-2018-18818-scientific-program33117

 

EFSA novosti 30.11.2018

 1. EFSA je pokrenula interaktivni alat koji omogucava nutricionistima i drugim zdravstvenim radnicima da izvrse brzu i laku procenu dijetetskih referentnih vrednosti.

Više informacija na: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/181129-1

Interaktivni alat: DVR Finder

 

 1. EFSA je objavila ažuriranu epidemiološku situaciju o Afričkoj svinjskoj kugi u Evropi.

Više informacija na: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/181129

 

 1. Materijal sa BTSF treninga održanih u EU i susednim zemljama o Afričkoj svinjskoj kugi dostupan je na:

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf/btsf-training-material_en

 

 1. EFSA je objavila vizuelizaciju podataka o ostacima pesticida u hrani pomocu jednostavne graficke alatke kako bi korisnicima omogucila da vide glavne nalaze monitoringa ostataka pesticida u hrani.

Više informacija na: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180725

 

 1. Agencija za standarde u hrani u Velikoj Britaniji poziva stručnjake da se prijave i pridruže stručnim komitetima koji uključuju tri nezavisna savetodavna odbora.

Rok za prijavu je 4.januar 2019.godine, a kandidati koji udju u uži izbor bice intervjuisani u februaru.

Paket informacija i obrazac za prijavu dostupan je na: https://www.food.gov.uk/about-us/join-our-scientific-advisory-committees

 

 1. U Holandiji, u Brajtland Kampusu 26-27 juna 2019.godine održaće se globalni dogadjaj – “Agri Food Innovation”. Više informacija i registracija na:Expo  Conference  Register
 1. Izveštaj sa EFSA radionice u vezi LSD održane u novembru možete pogledati on-line na: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2018.EN-1520

 

 1. Ostaci veterinarskih lekova: neusaglašenost ostaje mala

Više informacija na: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180613

 

 1. EFSA je pokrenula javnu raspravu o nacrtu administrativnih uputstava o pripremi i prezentaciji aplikacija za odobranje aditiva za upotrebu u ishrani životinja (ažurirano 2018)

Više informacija na : https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/181121

 

 1. EFSA je objavila naučno mišljenje“Rizik za zdravlje životinja i ljudi koji se odnosi na prisustvo dioksina  i dioksinu sličnih PCBs u hrani i hrani za životinje“

Više informacija na: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/181120

 

11. Seminar o bezbednosti hrane u EU: Održavanje visokih standarda i transparentnost informacija, održaće se 29.januara 2019.godine u Briselu, Belgija

Više informacija: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/JA29-PPE1?ss=em&tg=1a

EFSA novosti – 30. 10. 2018.

1.   Otvorena je registracija za prisustvo na 91 Plenarnom sastanku Naučnog odbora. Sastanak ce se održati 21-22 novembra 2018.godine u Parmi, Italija.

Rok za prijavu za pracenje “on line” je 20 novembar 2018.godine.

Više informacija: https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/181121

 

2.   95 Plenarni sastanak CONTAM panela održaće se 14-15 novembra 2018.godine.

Link za pracenje “on line”: https://events-emea2.adobeconnect.com/content/connect/c1/1396121083/en/events/event/shared/1590878209/event_registration.html?sco-id=2289852498&_charset_=utf-8

 

 1. Izbijanje bolesti Listeria monocytogenes u više zemalja povezano je sa konzumiranjem proizvoda od lososa:

Više informacija na: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/181025

 

 

Nekoliko Naučnih mišljenja:

 

 

 

 • Naučno mišljenje evaluacije aromatične grupe 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl) acetamide iz hemijske grupe (razne substance), više informacija: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/542

 

 

Seminari:

Ø  Bezbednost hrane u EU: Održavanje visokih standarda i  transparentnost informacija, održaće se u Briselu 29.januara 2019.godine, više informacija: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/JA29-PPE1?ss=em&tg=1a

Ø  Jačanje zaštite potrošača u EU: Poboljšanje prekogranične saradnje, održaće se u Briselu 6.decembra 2018.godine, više informacija na: http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/IL06-PP2?ss=em&tg=1a

 

 

Саветовање САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ПЧЕЛА И КОНТРОЛИ МЕДА – Београд, 6. новембар 2018. – Обавештење

Поштовани,

Обавештавамо Вас да су сва места за присуствовање Саветовању “Савремени трендови у здравственој заштити пчела и контроли меда”  попуњена.

Сви заинтересовани који нису успели да се пријаве до 22.10.2018. године могу оставити своје контакт податке.

Уколико неко од пријављених учесника откаже присуство контактираћемо Вас.

 

НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО СРБИЈЕ

INSTITUTE OF VETERINARY  MEDICINE OF SERBIA

Војводе Тозе бр. 14, 11000 Београд

Аутопут бр. 3, 11070 Нови Београд

Тел./фаx: (+381 11) 660-40-20, 285-10-96, 669-77-97

EFSA novosti – 21.10.2018

 1. EFSA organizuje radionicu” “In vitro comparative metabolism studies in regulatory pesticide risk assessment”, koja će se održati 15-16.Novembra 2018.god u Parmi, EFSA

Više informacija na EFSA vebsajtu: http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/181115-0

 

 1. Nemački federalni institut za procenu rizika (BfR) I EFSA zajednički oodržavaju konferenciju o neizvesnosti u proceni rizika “Challenges and Advances in Assessing, Managing and Communicating Uncertainty”, koja će se održazi u Berlinu 20-22 februara 2019.godine. Registracija će biti otvorena do 13 februara 2019.godine.

Više informacija na:  http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/190220

 

3.   Seminar – Rešavanje nejednakosti u ranim godinama: Osiguranje harmonizovanog sistema obrazovanja i nege u ranom detinjstvu, održaće se u Briselu 15.01.2019.godine.

Više informacija mozete pogledati: Event DetailsEvent BrochureWebsiteRegister to Attend

 

 1. Seminar – Bezbednost hrane u EU: Održavanje visokih standarda i sigurna transparentnost  informacija, održaće se u Briselu 29.01.2019.godine.

Više informacija: Event DetailsEvent BrochureWebsiteRegister to Attend

 

 1. Seminar – Zdravlje i nega u Digitalizovanom svetu: Integracija eZdravstva u sistem javnog zdravstva, održaće se u Briselu , 16.01.2019.godine.

Više informacija:  Event DetailsEvent BrochureWebsiteRegister to Attend

 

 1. Seminar – Očistite vazduh za sve: Unapređenje zajedničkih napora za borbu protiv zagađenja vazduha u Evropi

Više informacija: Event DetailsEvent BrochureWebsiteRegister to Attend