Саветовање САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ПЧЕЛА И КОНТРОЛИ МЕДА – Београд, 6. новембар 2018.

Позивамо Вас на Саветовање
САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ
ЗАШТИТИ ПЧЕЛА И КОНТРОЛИ МЕДА
са међународним учешћем

Pozivnica

Nivs flajer